Privatumo Politika

Gerbiame ir saugome kiekvieno MUDVI elektroninės svetainės www.mudvi.eu (toliau – Svetainė) lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų duomenis.

Kaip MUDVI renkame ir naudojame asmens duomenis?
MUDVI reikalingi asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais:
(a) asmenis, kurie registruojasi Svetainėje sukurdami asmeninę paskyrą. Registruojantis renkami šie duomenys: vardas ir pavardė; asmens kodas; banko sąskaitos numeris; elektroninio pašto adresas, telefono numeris, siuntinio/sąskaitos pristatymo adresas.
(b) Svetainės lankytojus (žr. punktą SLAPUKAI);
(c) socialinių tinklų naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į MUDVI per mūsų paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja (žr. punktą SOCIALINIAI TINKLAI);
(d) asmenis, kurie registruojasi gauti MUDVI naujienlaiškius arba kurie išreiškia sutikimą gauti elektroniniu paštu mūsų siunčiamą informaciją. Mes renkame šiuos duomenis: vardas ir pavardė; el. pašto adresas. Registruodamiesi duodate sutikimą MUDVI rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad mes galėtume pateikti Jūsų užprenumeruotas naujienas ir informaciją apie paslaugas.

Kam MUDVI naudojame surinktus asmens duomenis?
Surenkamus duomenis naudojame:
(a) Jūsų užsakymams Svetainėje tinkamai įvykdyti;
(b) rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu: siųsti Jums elektroninius laiškus su naujienomis, straipsniais ir informacija apie renginius/pasiūlymus, pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Jums aktualią informaciją;
(c) siekdami pagerinti Svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote.

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
(a) jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
(b) teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
(c) mūsų paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms).

Kaip MUDVI saugome asmens duomenis?
Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad nors ir imamės visų tinkamų ir protingų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, elektroninė parduotuvė ir internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos.
Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Kokios yra Jūsų teisės?
Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:
(a) gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;
(b) kreiptis į MUDVI su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą MUDVI rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę, patikrinsime pateiktą informaciją bei imsimės reikalingų veiksmų. Mums labai svarbu, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs;
(c) kreiptis į MUDVI su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti aukščiau nurodytais tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia MUDVI arba trečiasis
asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
(d) prašyti perkelti Jūsų duomenis.
Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@mudvi.eu.

Slapukai (angl. cookies)
Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus.
Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Svetainės naudojimui ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:
(a) Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti Svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi Svetaine.
(b) Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia MUDVI atpažinti ir suskaičiuoti Svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda MUDVI pagerinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
(c) Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Svetainę. Tai leidžia MUDVI pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Kaip išjungti slapukus? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.
Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

Šioms privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.

Socialiniai tinklai
Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
Svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime paskyras tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“, kurių privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

LABAS

Prenumeruok MUDVI naujienlaiškius. Pažadame dalintis tik tuo, kas svarbu, įdomu ir įkvepia svajoti!